PEMBANTU OPERASI

GredN11
JawatanPEMBANTU OPERASI
Taraf JawatanTetap
Jumlah Kekosongan5
Bandar
Negeri
Tarikh Mula19-11-2021
Keterangan
TindakanMohon


Gred: N11

GredN11
Kumpulan PerkhidmatanPelaksana
Skim PerkhidmatanPerkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan
Tangga Gaji

      MINIMUM          MAKSIMUM         KENAIKAN GAJI TAHUNAN
    RM 1,216.00       RM 2,983.00               RM 80.00

Syarat Lantikan

SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU OPERASI GRED N11

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN: PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

KUMPULAN PERKHIDMATAN: PELAKSANA

GRED JAWATAN/GAJI: N11

 

1. SYARAT LANTIKAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Warganegara Malaysia;

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(c) (i)   Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred N11: RM1,216.00); atau

     (ii) Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan memiliki lesen memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali Lesen Memandu Percubaan (P)]. (Gaji permulaan ialah pada Gred N11: RM1,262.15).

 

2. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

3. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 

Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred N11 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.

Page generated in 0.0438 seconds.