PEMBANTU KHAS, PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT/SETIAUSAHA PEJABAT

GredN19 (PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT)
JawatanPEMBANTU KHAS, PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT/SETIAUSAHA PEJABAT
Taraf JawatanTetap
Jumlah Kekosongan1
Bandar
Negeri
Tarikh Mula19-11-2021
Keterangan
TindakanMohon


Gred: N19 (PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT)

GredN19 (PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT)
Kumpulan PerkhidmatanPelaksana
Skim PerkhidmatanPerkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan
Tangga Gaji

Gaji Minimum      Gaji Maksimum        Kadar Kenaikan Gaji Tahunan
RM 1,352.00         RM 4,003.00                 RM 100.00

Syarat Lantikan

SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT GRED N19

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA 

GRED JAWATAN/GAJI : N19


1. SYARAT LANTIKAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

 

2. KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT GRED N19

(c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,352.00); atau

    (ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,408.40); atau

   (iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,464.80).


3. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

4. PENETAPAN GAJI PERMULAAN

Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum gred lantikan boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.

Page generated in 0.0777 seconds.