PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN OPERASI)

GredN19
JawatanPEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN OPERASI)
Taraf JawatanTetap
Jumlah Kekosongan23
Bandar
Negeri
Tarikh Mula19-11-2021
Keterangan
TindakanMohon


Gred: N19

GredN19
Kumpulan PerkhidmatanPelaksana
Skim PerkhidmatanPerkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan
Tangga Gaji

  MINIMUM         MAKSIMUM         KENAIKAN GAJI TAHUNAN

RM 1,352.00      RM 4,003.00                  RM100.00

Syarat Lantikan

SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA

GRED JAWATAN/GAJI : N19


1. SYARAT LANTIKAN

    Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

    (a) warganegara Malaysia;

    (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

    (c) (i)  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

              (Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,352.00); atau

         (ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

              serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang

              diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,408.40); atau

        (iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

              serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang

              diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,464.80).


2. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

    Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa

    Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang

    diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

3. PENETAPAN GAJI PERMULAAN

    Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum gred lantikan boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada

    pengalaman kerja berkaitan.

 

Page generated in 0.0463 seconds.