PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)

GredN19
JawatanPEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)
Taraf JawatanTetap
Jumlah Kekosongan8
Bandar
Negeri
Tarikh Mula09-03-2020
Keterangan
TindakanMohon


Gred: N19

GredN19
Kumpulan PerkhidmatanPelaksana
Skim PerkhidmatanPerkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan
Tangga Gaji

  MINIMUM         MAKSIMUM         KENAIKAN GAJI TAHUNAN

RM 1,352.00      RM 4,003.00                  RM100.00

Syarat Lantikan

SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA

GRED JAWATAN/GAJI : N19

SYARAT LANTIKAN

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(c) (i)  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

           (Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,352.00); atau

     (ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

           serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang

           diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,408.40); atau

    (iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

           serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang

           diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,464.80).

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa

     Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang

     diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

Page generated in 0.0296 seconds.